fbpx
08/11/2021

Dr Paweł Boczar

Pierwszą część poprowadzi znawca ekonomii produkcji roślinnej oraz wieloletni praktyk i niezależny doradca agrotechniczny Hanse Agro dr Paweł Boczar.

Posiada wykształcenie z zakresu ekonomii i agronomii (dwa dyplomy ukończenia uczelni wyższej),

W 2008 roku uzyskał doktor nauk Ekonomicznych na SSGW w Warszawie.

Od 2008 roku zatrudniony na stanowisku adiunkta na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, wydział Ekonomiczny, gdzie prowadzi badani między innymi związane z ekonomika produkcji roślinnej w tym analiza efektywności ekonomicznej produkcji roślin uprawnych.

Od 2007 roku samodzielny, niezależny doradca agrotechniczny Hanse Agro jak również współpracujący z kolegami z firmy Hanse Agro na terenie Polskie w zakresie doradztwa ekonomicznego gospodarstw. Prowadzi doradztwo agrotechniczne w około 20 gospodarstwach o łącznej powierzchni 30 tys. ha. na terenie Polski i Słowacji. Doradztwo agrotechniczne obejmuje: zarządzanie poszczególnymi uprawami czyli planowanie płodozmianu, sposobu uprawy gleby, bilans nawozowy, zalecenia dotyczące ochrony roślin oraz inne elementy agrotechniki.

Od 2010 roku dr Boczar współpracuje  z Institute of Farms Economics Johann Heinrich von Thünen – Institute w Braunschweig w Niemczech w ramach projektu agri benchmark Cash Crop. Współpraca ta polega między innymi na gromadzeniu danych z wybranych gospodarstw rolnych dotyczących technologii i kosztów produkcji upraw rolnych. Projekt stanowi globalną siecią ekonomistów rolnych, doradców i producentów rolnych z około 40 państw, którego celem oprócz pokazania stosowanych technologii i kosztów produkcji upraw rolnych jest również przedstawianie sposobu organizacji gospodarstwa rolnych w różnych częściach świata, warunków ramowych w jakich te gospodarstwa funkcjonują i perspektyw ich rozwoju.

Agrinavia.pl