fbpx
11/07/2017

Agrinavia FIELD – program do zarządzania gospodarstwem

 

Agrinavia FIELD –  pierwszy z programów profesjonalnego systemu Agrinavia MANAGEMENT do zarządzania gospodarstwem z produkcją roślinną.

 Zaletą systemu jest to, że wszystkie składowe: Agrinavia FIELD, MAP, MOBILE, a wkrótce również MAGAZYN mogą funkcjonować samodzielnie lub w dowolnym połączeniu. Ponadto, każdy z wymienionych programów dodatkowo można skonfigurować wg indywidualnych potrzeb. Poniżej krótki opis tego programu.

Podstawowe funkcje programów

Program do zarządzania gospodarstwem
 • Ewidencja pól, struktura zasiewów w Agrinavia FIELD- możemy tworzyć, usuwać, dzielić oraz łączyć pola. Rozbudowywać o dodatkowe uprawy, poplony, zaznaczać wymarznięcia itd. Ostatnia aktualizacja wzbogaciła ten moduł o profesjonalne zarządzanie działkami ewidencyjnymi z możliwością dzielenia, działek, łączenia w większe pola

 • Ewidencja zabiegów – w zależności od potrzeb gospodarstwa można rejestrować podstawowe zabiegi chemiczne, nawozowe, uprawowe lub rozszerzone. Rozszerzone mogą uwzględniać zużycie np. paliwa, folii itd. Program pozwala także na rejestrację ubezpieczeń, produktów ubocznych, dopłat itd… Wyjątkowy system wprowadzania i kontroli danych powoduje, że wszelkie zmiany są niezwykle przyjazne i łatwe do wykonania. Elastyczność programu jest zadziwiająca

 • Alternatywne rozwiązania, scenariusze – do porównań kosztów, ilości, różnych technologii. Dla gospodarstw planujących/budżetujących produkcję dostępna jest funkcja porównania budżetu z wykonaniem

 • Moduł nawożenia organicznego (magazyn, produkcja, dostawy, zużycie, skład…) – pełne zarządzanie nawozami organicznymi dla gospodarstw z produkcją zwierzęcą lub kupujących te nawozy od zewnętrznych dostawców. Ten moduł Agrinavia FIELD posiada wbudowane normy zawartości poszczególnych składników pokarmowych w zależności od źródła pochodzenia nawozu.

 • Program posiada bazę środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu w Polsce, z substancją czynną, producentem, datą ważności zezwolenia, klasami toksyczności oraz z dostępem do etykiet publikowanych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  Posiada także bazę nawozów z zawartością poszczególnych składników, bazę odmian, dopłat, upraw i zabiegów. – Dzięki wbudowanej bazie możemy bardzo szybko stworzyć podręczną bazę potrzebnych środków do produkcji.

 • Moduł raportów i wydruków – posiada długa listę gotowych raportów, które dodatkowo można modyfikować wg, własnych potrzeb i zapisać jako własne raporty.

 • Wszelkie raporty zapisywane mogą być  w takich formatach jak .xls, .txt, PDF itd…

 • Asystent nawożenia – uwzględniający zapotrzebowanie uprawy, zasobność gleby oraz resztki pożniwne.

Dodatkowe funkcje

 • Dodatkowy użytkownik – możliwość pracy wielu użytkowników w tym samym czasie. W programie można także utworzyć użytkowników z ograniczonym dostępem do danych, np. dostęp tylko do kart pracy (zleceń dla operatorów).
 • Dodatkowe gospodarstwo – program pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma podmiotami. Gospodarstwa te mogą być osobnymi jednostkami lub mogą wchodzić w skład większej organizacji.
 • Karty pracy dla operatorów, pracowników pozwala na efektywne zarządzanie i kontrolowanie wykonywanych czynności polowych
 • Magazyn (zakup, sprzedaż, zużycie, stan bieżący, zapotrzebowanie, lista zakupów) Dzięki temu modułowi Agrinavia FIELD daje możliwość efektywnego zarządzania zakupami, analizą i planowaniem dostaw. Uwzględnia zaplanowane zabiegi i aktualny stan magazynowy środków do produkcji.
 • Dodatkowy język obsługi – Agrinavia może w jednej aplikacji wykorzystywać kilka językó obsługi: polski, angielski, niemiecki, duński, szwedzki, łotewski, rosyjski
 • Istnieje możliwość przenoszenia danych do programów kontrolingowych (SAP, CDNXL…)

Zalety programu

Program Agrinavia FIELD można prowadzić w tradycyjny sposób, jednak pełną efektywność i największą oszczędność czasu daje wykorzystanie unikalnego systemu wprowadzania, kontroli oraz korekt wszelkich prac polowych.

Jeden ruch w programie powoduje szereg logicznych czynności, których nie trzeba wprowadzać manualnie, np. wprowadzenie czynności nawożenia konkretnym nawozem automatycznie tworzy plan nawozowy. Zmiana statusu zabiegu z planowany na wykonany, powoduje automatyczne zejście środków do produkcji z magazynu.

Kilka razy w roku udostępniane są duże oraz kilkanaście razy małe aktualizacje Agrinavia FIELD.  Sama baza środków ochrony roślin aktualizowane są 12 razy w trakcie roku na podstawie zmian na stronie Ministerstwa.

Wyjątkowy układ programu, zawarcie praktycznych rozwiązań oraz 30-letniego doświadczenia rolników z całej Europy powoduje

Niewątpliwą zaletą programu Agrinavia FIELD jest stały rozwój, dopasowanie do potrzeb rolników, zmieniającego się prawa i rozwoju technologii. Łatwy dostęp do serwisu sprawia, że praca w programie nigdy nie była łatwiejsza.

Agrinavia.pl