fbpx
03/07/2023

Nowe normy nawożenia wapnem

Chcielibyśmy przedstawić Państwu ważne informacje dotyczące nowych norm nawożenia wapnem w Polsce oraz sposobów na wprowadzenie zmiennego dawkowania nawozów na waszych polach. Ostatnie badania i analizy pokazują, że odpowiednie nawożenie wapnem jest kluczowe dla osiągnięcia wysokich plonów i zdrowego wzrostu roślin.

Nowe normy nawożenia wapnem:

W Polsce ustalanie dawek wapna opiera się na dwóch parametrach agrochemicznych: odczynie gleby i kategorii agronomicznej. Kategoria agronomiczna gleby jest określana na podstawie udziału cząsteczek o średnicy poniżej 0,02 mm, a wyróżnia się 4 kategorie. Odczyn gleby jest ustalany na podstawie pomiaru pH, zgodnie z normą PN-ISO 10390:1997P, która dopuszcza pomiar pH w roztworze KCl, CaCl2 lub H2O. W Polsce powszechnie stosuje się skalibrowaną metodę pomiaru pH w roztworze 1 mol KCl·dm-3, która ma opracowane liczby graniczne.

Proponowany nowy sposób wyznaczania dawki CaO nie zmienia podstawowych zasad systemu zaleceń dotyczących wapnowania gleby, które wciąż opierają się na pomiarze pHKCl i kategorii agronomicznej gleby. Jednakże, upraszcza on metodę obliczania ilości czystego składnika CaO poprzez eliminację etapów oceny odczynu gleby i potrzeb wapnowania. Ta nowa metoda ma na celu ułatwienie pracy w doradztwie nawozowym oraz poprawę przejrzystości dla odbiorcy końcowego.


Przykładowo, zakres pH gleby, tak jak 4,6-5,0 (gleba bardzo lekka – zalecane wapnowanie), może być traktowany jako jeden przedział, dla którego zalecana dawka CaO wynosi 1,0 t/ha (zarówno dla pH 4,6, jak i 5,0). Nowe rozwiązanie precyzuje zalecaną dawkę dla konkretnych wartości pH, umożliwiając zróżnicowanie dawki w zakresie od 0,2 t dla najwyższej wartości pH (w tym przypadku 5,0) do 1,0 t CaO dla gleby o pH 4,6. Takie ustalenie dawek jest bardziej precyzyjne i odzwierciedla rzeczywiste zakwaszenie gleby.

Zmienne dawkowanie wapna to:

pH 4,6: dawka 1,0 t CaO/ha

pH 4,8: dawka 0,8 t CaO/ha

pH 5,0: dawka 0,6 t CaO/ha

Nowy sposób wyznaczania dawki wapna uwzględnia zmienność pH gleby i umożliwia dostosowanie dawki w bardziej precyzyjny sposób.

Jak zastosować zmienną dawkowanie wapna?

  1. Mapowanie gleby: Przeprowadzenie mapowania gleby pozwoli na zidentyfikowanie obszarów o różnych właściwościach glebowych. Można wtedy określić, gdzie występują niedobory wapnia i ustalić obszary wymagające większej dawki.
  • Technologia precyzyjnego nawożenia: Wykorzystanie nowoczesnych technologii, takich jak GPS i precyzyjne rozsiewacze nawozów, umożliwia dokładne aplikowanie wapna w odpowiednich ilościach na poszczególne obszary. Może w tym pomóc nasz program Agrinavia Maps.
  • Monitorowanie efektów: Regularne monitorowanie pH gleby i reakcji roślin na nawożenie wapnem pozwoli dostosować dawki wapna w przyszłości.

Wprowadzenie nowych norm nawożenia wapnem i zmiennej dawkowania ma na celu poprawę efektywności nawożenia i optymalne wykorzystanie zasobów glebowych. Pamiętajcie, że wapno jest niezbędne dla zdrowego wzrostu roślin i wysokich plonów.

Zadbajmy razem o nasze uprawy i czerpmy korzyści z nowych możliwości nawożenia wapnem!

Żródło: Tamara Jadczyszyn, Wojciech Lipiński ZASADY USTALANIA DAWEK WAPNA  W DORADZTWIE NAWOZOWYM nowe zalecenia w zakresie wapnowania gleb gruntów ornych  i trwałych użytków zielonych, Puławy 2022

Agrinavia.pl