fbpx
03/07/2023

Rozporządzenie w sprawie tzw. programu azotanowego

W Dzienniku Ustaw 7 lutego 2023 r. zostało opublikowane rozporządzenie w sprawie tzw. programu azotanowego. Zmiany obejmują m.in. elastyczny termin wiosennego nawożenia czy sposób obliczania dawek nawozów azotowych.

Nowe zasady obejmują:

– możliwość zastosowania elastycznego terminu wiosennego nawożenia;

– aktualizację wskaźników produkcji nawozów naturalnych i zawartego w nich azotu;

– nowy sposób obliczania maksymalnych dawek nawozów azotowych;

– dodanie równoważników nawozowych dla ścieków i osadów ściekowych.

Elastyczny termin wiosennego nawożenia

Odpowiednio dobrany termin stosowania nawozów zawierających azot jest istotnym czynnikiem wpływającym na plonotwórczość roślin. Ma to kluczowe znaczenie dla produkcji roślinnej, aby można było uzyskać wysokie plony, a jednocześnie nie dopuścić do strat w obrębie tego makroskładnika.

Nawożenie w nieodpowiednim terminie i nieodpowiedniej dawce jest nie tylko zagrożeniem dla środowiska, ale przede wszystkim zwiększa koszty, które ponosi rolnik. W związku z tym wprowadzono możliwość stosowania nawozów już w lutym jeśli w okresie od 1. do ostatniego dnia miesiąca, jeżeli nastąpi przejście średniej temperatury powietrza przez próg:

3 °C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych;

5 °C w przypadku pozostałych upraw.

Jako przejście przez próg danej temperatury należy wskazać termin, w którym:

przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3 °C lub

w którym przez 5 dni następujących po sobie, każdego dnia średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 5 °C.

Wykaz powiatów

Wykaz powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3 °C i powiatów, w których nastąpiło przejście średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 5 °C, jest publikowany codziennie, od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, pod adresem:

https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia

Przepisy przejściowe

Plany nawożenia azotem albo obliczenia maksymalnych dawek azotu opracowane albo wykonane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do dnia 31 grudnia 2023 r. W związku z tym nie ma obaw, że obliczenia w naszym programie nie pokrywają się z rzeczywistością.

Czytaj więcej

 

Agrinavia.pl