fbpx
11/07/2017

Instrukcje – FIELD

Instrukcje w polskiej wersji mają na końcu znacznik – PL. Pozostałe sukcesywnie aktualizujemy.

Instrukcje na początek – pierwsze kroki

Utwórz/wybierz gospodarstwo PL

Tworzenie polaPL

Wprowadzanie produktów do kartotekPL

Dodawanie czynności i edycja czynności PL

Instalacja programu

INSTALACJA programu na nowym komputerze

INSTALACJA pod Windows 8 – ENG

Przelew Danych Przy zmianie komputera

Zalecenia sprzętowe dla Agrinavia Field i Map PL

Obsługa programu

Ustawienia kolumn – PL 

Zarządzanie użytkownikami PL

Kartoteki

Kartoteki  – PL

Łączenie kartotek

Wprowadzanie produktow do kartotek – PL

Plan pola

Ogólne Informacje o Planie Pola

Tworzenie Pola  PL

Usuwanie Pola

Wybieranie upraw na Polach

Dodatkowe uprawy na Polu – PL

Wprowadzanie Danych z Analizy gleby  PL

Działki ewidencyjne – KARTOTEKA  PL 

Działki ewidencyjne- łączenie z polami – PL 

Use of cadastrals – in english – ENG – NEW

Szablon pliku xml do importu działek ewidencyjnych – w celu pobrania pliku kliknij prawym przyciskiem myszy i zapisz plik

Zmiana roku zbiorów

Kopiowanie działek ewidencyjnych do kolejnego roku zbiorówPL

Kopiowanie pól do następnego roku zbiorów PL

Nawożenie

Plan nawozowy – nowe rozporządzenie azotanoweNOWOŚĆPL – wg najnowszych regulacji prawnych

Wyznaczanie zapotrzeboiwania nawozowego – PL

Analizy glebowe – PL

Szablon prób glebowych (plik CSV) PL 

Szablon prób glebowych (plik xlsx) – PL 

Planowanie nawożenia (rejestrowanie nawożenia) – PL 

Planowanie nawożenia

Ogólne informacje

Tworzenie / usuwanie nawozu

Kopiowanie z jednego Pola na Inne

Optymalizacja planu nawożenia

Nawożenie organiczne

Ogólne informacje nawozy organiczne

Ustalanie zapasów Nawozów organicznych

Arkusz pola – czynności

Ogólne Informacje o zabiegach – PL

Dodawanie czynności i edycja czynności PL

Wprowadzanie przyczyny użycia ŚOR PL

Kopiowanie czynności

Kopiowanie z planu standardowego

Scenariusze

Notatki robocze

Aktualizacja cenPL

ZMIANA terminu czynności

Kompleksy pól – NOWOŚĆPL

Karty_Pracy 2019 – instrukcjaNOWOŚĆPL 

Magazyn plonów

Magazyn plonów – rejestracja zbiorów

Zapasy towarów

Zapasy towarów

Tworzenie Dostawcy / KLIENTA  PL

Stan magazynowy – Inwentaryzacja – PL

Lista zakupów dla następnych czynności – PL

Maszyny

Maszyny wycena kosztów jednostkowych – PL

Raporty

Tworzenie raportówPL

Inne sposoby tworzenia raportówPL

Tworzenie kopii zapasowych

Dane Arkivér (sikkerhedskopi af bedrifter)

Dataudlæsning AŻ konsulent eller Mellem zrobić komputer

Wymiana danych z innym użytkownikiem przy użyciu emaila – PL

Dataudveksling przez Internet

Warunki licencji

Warunki licencji – PL

Agrinavia.pl