03/10/2017

Obserwacje

Obserwacje w Agrinavia Mobile

Jeśli chcesz zaznaczyć na swoich polach w gospodarstwie miejsca wrażliwe, takie jak:

  • miejsca zalane, zniszczone przez zwierzęta
  • szkodniki, choroby, chwasty
  • konstrukcje
  • kamienie
  • dreny

moduł obserwacji GPS jest dla Ciebie.

Dzięki lokalizacji GPS, możesz w miejscu, w którym się znajdujesz zarejestrować zaobserwowane zjawiska i przypisać je do danego pola.

Dodatkowo możesz wykonać zdjęcie, zapisać własną notatkę, a wszystko to zostanie zachowane w programie Agrinavia.

Obserwacje świetnie sprawdzą się np. przy ocenie przezimowania. Wystarczy zabrać z sobą telefon, uruchomić mobilna wersję Agrinavii i sfotografować oraz opisać stan pól i roślin po zimie.

Dzięki obserwacjom GPS, możesz przy użyciu telefonu, tabletu zarejestrować wystąpienie szkodników, chwastów, chorób i innych zjawisk na polu dokładnie w tym miejscu, gdzie się znajdują.

Możesz również nanieść mapę drenażu.

dreny

Agrinavia.pl