11/07/2017

Agrinavia MAP

Graficzny system zarządzania (mapy)

Podstawowe funkcje map:

  • Analizy glebowe – możliwość tworzenia, edycji i porównywania
  • Program pracujący na parametrach GPS
  • Mapy na podstawie pomiarów własnych, pochodzących od firm zewnętrznych (tworzących analizy glebowe) lub na podstawie zdjęć ortofoto z np. Geoportalu.
  • Działki ewidencyjne z numerami
  • Dzielenie, łączenie pól, wyznaczanie specjalnych obszarów
  • Możliwość rysowania, wstawiania dodatkowych pomiarów itd…
  • Wydruki rozłogu, poszczególnych pól
  • Struktura zasiewów
  • Obserwacje

 

Dzięki współpracy z Agrinavia FIELD, możemy wyświetlać na mapach informacje o wszelkich polach, czynnościach polowych lub inne potrzebne dane, które przenoszone są automatycznie między programami.

Wprowadzone obrysy pól świetnie współpracują z Agrinavia MOBILE. W Agrinavia MAP/Agrosat widoczne mogą być także Obserwacje wprowadzane z wersji MOBILE.

 

Mapy w Aginavia MAP

Program korzysta z ortofotomap pochodzących z Geoportalu oraz Map Google. Reprezentowane w naszym programie ortofotomapy mają charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie mogą być traktowane jako oficjalny dokument. Nie mogą też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych. Tło  pochodzące z Geoportalu ani żadna jego cześć bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

Jeśli natomiast ktokolwiek chciałby skorzystać z map Geoportalu w inny sposób niż poglądowy, w tym celu należy skontaktować się z Geoportalem i zakupić prawa do szerszego wykorzystania udostępnianych przez ten portal ortofotomap.

Agrinavia.pl