fbpx
17/12/2021

Przepisów dotyczących nawożenia

Agrinavia FIELD pomaga dostosować się do polskich przepisów dotyczących nawożenia

W związku z licznymi kontrolami na gospodarstwach przypominamy, że Agrinavia pomaga w łatwy sposób tworzyć i kontrolować wykonanie planów azotowych oraz przygotowuje odpowiednie raporty.

Dyrekcja Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej nie widzi żadnych przeciwwskazań do składania planów azotowych na wydrukach z Agrinavii. Oczywiście bardzo ważne są poprawne wartości zawarte w tych planach.

To bardzo duża Pomoc dla producentów rolnych w Polsce.

Agrinavia Field wykonuje pracę dla i za Ciebie.

Nowe funkcje w Agrinavia FIELD wspomagają Cię na następujących poziomach:

  • Obliczanie ilości nawozu, której potrzebuje twoje pole i która jest legalna / zgodna z wymogami polskich władz
  • Automatycznie tworzy odpowiednią dokumentację dotyczącą nawożenia w PDF lub w Excelu
  • Wspomaga w zarządzaniu nawozami organicznymi

Bazując na wprowadzonych już danych, np. uprawy w poprzednim roku, oczekiwanego plonu, analizy gleby i stosowanego nawożenia organicznego w poprzednim roku – program automatycznie kalkuluje dane podczas tworzenia nowego pola czy planu nawozowego.

Agrinavia Field wykonuje pracę dla i za Ciebie

Gdy używasz Agrinavia FIELD możesz być pewien, że spełniasz nowe wymagania dotyczące regulacji i dokumentacji stosowania nawozów wg najnowszej ustawy azotanowej. To nowe prawo zaczęło obowiązywać od stycznia 2019 r i jest objaśnione w ustawie jako “Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”

Dla Agrinavii priorytetem było włączenie tych wymagań i obliczeń do Agrinavia FIELD z korzyścią dla polskiego rolnika i ułatwienie tworzenia Planu nawozowego.

Agrinavia.pl