fbpx
10/08/2017

Historia aktualizacji

WAŻNIEJSZE AKTUALIZACJE AGRINAVIA MANAGEMENT

 • Baza ŚOR aktualizowana jest każdego miesiąca.

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  07-09-2021

  Agrinavia FIELD

  • Udoskonalenie funkcji Kompleksów polowych w oknie Czynności
  • Preselekcja – funkcja usprawniająca tworzenie Czynności w programie
  • Ulepszenie Planu pola – pokazuje 13-sto letni płodozmian
  • Nowe raporty dla Nawozów organicznych
   • 48000 Magazyn nawozów organicznych
   • 48100 Całkowita produkcja nawozów organicznych
   • 48200 Stado i naw.org. – produkcja
   • 48400 Zarządzanie magazynem nawozów organicznych
   • 49000 Dokumentacja nawozów organicznych
  • Możliwość ukrycia pytań dotyczących kopiowania informacji na kolejne lata upraw w Planie pola
  • Więcej mniejszych zmian

  Agrinavia MAPS

  • Nowa funkcja importu I zarządzania mapami plonów z CLAAS Telematics
  • Optymalizacja funkcji tworzenia map aplikacji
  • Więcej mniejszych zmian

  Agrinavia MOBILE

  • Tworzenie kart pracy w Agrinavia MOBILE
  • Więcej mniejszych zmian

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  03-06-2020

  Agrinavia FIELD

  • Nowa funkcja wspierająca planowanie i stosowanie  ŚOR
  • Możliwość weryfikacji stosowanych ŚOR tj. dawka, rejestracja, przyczyna itp.
  • Eksport danych jako plik XML jest uzupełniany o status zabiegów ŚOR
  • Więcej mniejszych usprawnień w programie

  Agrinavia MOBILE

  • Możliwość weryfikacji stosowanych ŚOR tj. dawka, rejestracja, przyczyna itp.
  • Więcej mniejszych usprawnień w programie

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  29-05-2020

  Agrinavia FIELD

  • Nowa funkcja wspierająca planowanie i stosowanie  ŚOR
  • Możliwość weryfikacji stosowanych ŚOR tj. dawka, rejestracja, przyczyna itp.
  • Eksport danych jako plik XML jest uzupełniany o status zabiegów ŚOR
  • Więcej mniejszych usprawnień w programie

  Agrinavia MOBILE

  • Możliwość weryfikacji stosowanych ŚOR tj. dawka, rejestracja, przyczyna itp.

  Więcej mniejszych usprawnień w programie

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  12-05-2020

  Agrinavia FIELD

  • Dodaliśmy nowe jednostki – kszt (= 1 000 szt.) oraz Mszt
   (=1 000 000 szt.)
  • Kolumna Ilość/ha w Arkuszu pola pokazuje teraz 3 miejsca po przecinku
  • Wprowadziliśmy też więcej mniejszych zmian

  Agrinavia MAP

  • Poprawiliśmy transfer danych analiz pola do Agrinavia FIELD (Nmin, P2O5, K2O and S).
  • Wprowadziliśmy też więcej mniejszych zmian

  Agrinavia MOBILE

  • Dodaliśmy widok Kompleksów w trybie Uprawy głównej
  • Wprowadziliśmy też więcej mniejszych zmian

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  11-03-2020

  • optymalizacja odzyskiwania danych

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  03-12-2019

  Agrinavia FIELD

  • Nowy raport Ewidencji zabiegów azotowych 90500
  • Substancja aktywna dołączona do raportów magazynowych
  • Więcej mniejszych zmian

  Agrinavia MAPS

  • Więcej mniejszych zmian

  Agrinavia MOBILE

  • Kompleksy w Agrinavia MOBILE

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu.  23-09-2019

  Agrinavia FIELD

  • Obliczanie zapotrzebowania N wg najnowszego rozporządzenia azotanowego
  • Dodatkowe parametry kluczowe kalkulacji i wykonania nawożenia N
  • Aktualizacja norm dotyczących modułu nawozów organicznych (produkcja i zakupy)
  • Nowy raport (40100) dla Planu azotowego
  • Udogodnienia podglądu czynności polowych w Kompleksach
  • Udogodnienia przy kopiowaniu czynności w Kompleksach
  • Udogodnienia przy tworzeniu Kart pracy bezpośrednio z okna Czynności
  • Dodatkowo mniejsze udogodnienia

  Agrinavia MAP

  • Udogodnienia przy kopiowaniu zadań z jednego gospodarstwa do drugiego
  • Więcej mniejszych zmian

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja – 15.010 / 13.  2019-04-09

  –        Dodano nowe i poprawiono pracę aktualnych warstw map

  –        Przesył map lokalnych został poprawiony

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 14.  2019-03-26

  Agrinavia FIELD

  –        Funkcja tworzenia i organizacji Kompleksów pól oraz tworzenia i edycji zabiegów na tych Kompleksach

  –        Nowy moduł Magazynu płodów rolnych

  –        Nowy rodzaj użytkownika “Tylko do odczytu” dla wersji MOBILE

  Agrinavia MOBILE

  –        Nowy moduł magazynowy płodów rolnych (połączone z Agrinavia Field)

  –        Nowy wygląd strony tytułowej

  –        Funkcja zmiany produktów dla wielu czynności jednocześnie korzystając z funkcji SUMUJ

  –        Funkcja tworzenia “ręcznych Obserwacji”

  –        Nowy moduł Agrinavia OPTIMIZER dla kalkulowania optymalnych ścieżek na polu

  –        Funkcja użycia nawigacji GOOGLE w drodze na pole

  –        Usprawnienie zmiany danych logowania w programie

  –        Więcej mniejszych zmian

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja – 15.010 / 12.  2019-03-26

  Agrinavia MAP

          Nowa wersja programu z kilkoma zmianami:

  • Poprawiona funkcja nawigacji po mapie
  •  Łatwy sposób przesuwania punktów w obiekcie
  • Optymalizacja prędkości map analiz
  • Więcej opcji filtrowania Zadań
  • Nowe okno Ustawień tła

  –        Nowy moduł Agrinavia OPTIMIZER Dla kalkulowania optymalnych ścieżek na polu

 • – – – – – – – – – – –
 • Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 13.  2018-06-19

  Agrinavia FIELD, MAP, MOBILE

  • W związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych, naniesione zostały poprawki do umowy licencyjnej oraz powstała nowa umowa dotycząca przetwarzania danych. Poprosimy o przeczytanie obu umów oraz zaakceptowanie ich przed uruchomieniem programu.

   Agrinavia FIELD

  • Funkcja wyszukiwania została dodana do wszystkich kartotek.
  • Korekta drobnych błędów

  Agrinavia MAP

  • Optymalizacja wydajności
  • Korekta drobnych błędów

   Agrinavia MOBILE

  • Brak zmian
  • – – – – – – – – – – –

  Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 12.  2017-06-13

   Nowości dla polskich klientów:

  • Drobne poprawki w planie pól

  Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 11.  2017-06-08

  Agrinavia FIELD

  • Kilka zmian w kartotece działek ewidencyjnych
  • Kilka zmian w raportach dla działek ewidencyjnych
  • Dublowanie uprawy w planie pola – usunięto błąd
  • Kilka zmian w raportach

  Agrinavia MAP

  • Mapy analiz i mapy aplikacji w Agrinavia Map Online

  Agrinavia MOBILE

  • Mobuł magazynu w wersji mobilnej
  • Podczas zmiany statusu czynności na wykonany, pole daty sygnalizuje zmianę

  Aktualizacja – 15.010 / 9.  2017-05-24

  Nowości w aktualizacji:

  • Zmiany w obsłudze warstw na mapach

  Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 10.  2016-12-15

   Nowości dla polskich klientów:

  • Zmiana w działkach ewidencyjnych (przygotowanie do kolejnej aktualizacji)

  W pozycji „Przypisane GO” należy wprowadzać “Powierzchnię rolną”.

  Zasady przypisywania powierzchni PEG pozostają bez zmian.

  Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 9.  2016-11-08 

  Nowości dla polskich klientów:

  • Nowy raport 90220 Pola z działkami ewidencyjnymi
  • Nowy raport 90230 Działki ewidencyjne – kartoteka
  • Nowy raport 90240 Działki ewidencyjne z polami
  • Działki ewidencyjne w raportach: 30000, 30200 i 30600

  Aktualizacja – 5.0.0.0 / 8.  2016-09-15

  Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

  • Poprawione raporty
  • Do 10 upraw głównych na polu

  Nowości dla polskich klientów

  • Nowa kartoteka Działek ewidencyjnychz możliwością importu z pliku Excel
  • Nowy raport o deklarowanych powierzchniach działek ewidencyjnych od 2017 roku zbiorów

  Aktualizacja – 5.0.0.0 / 7.  28-06-2016

  Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

  • Naprawiony błąd w raporcie 34000
  • Zmiany w programie
  • Kilka zmian w tekście

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania– 15.010 / 8.  2016-09-15

  Nowości w aktualizacji:

  • Drobne zmiany w systemie koordynatów

  Aktualizacja – 15.010 / 7.  28-06-2016

  Nowości w aktualizacji:

  •  Zmiany w wybranym układzie współrzędnych w MAP Agrinavia

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja – 5.0.0.0 / 6.  26-05-2016

  Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

  • Sumowanie kosztów według grup w raportach 34000 i 34150
  • Powierzchnia zabiegu widoczna w raporcie 30600
  • Dodatkowe zmiany w raportach (np. długie kody pól widoczne w raportach)
  • Nowe jednostki w kartotekach (sztuki w kartotece-produkt główny i motogodzina w kartotece-stawki maszynowe)

  Nowości w aktualizacji dla polskich użytkowników:

  • Zmiany w zakładce z działkami ewidencyjnymi (dodano kolumnę – element 
   proekologiczny oraz rozdzielenie kolumn z powierzchniami działek)
  • Zmiany w raporcie 90200
  • Kod pola w raporcie 90100 (zamiast liczby porządkowej)
  • Substancja czynna widoczna w raportach 31000, 34000 i 34150

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania– 15.010 / 6.  2016-05-26

  Nowości w aktualizacji:

  • Obserwacje odnotowane w Agrinavia Mobile widoczne w Agrinavia Map Online
  • Drobne zmiany w programie

  Nowości w aktualizacji dla polskich użytkowników:

  • Możliwość włączenia Google Maps w Agrinavia Map Online.

  Skontaktuj się z Agrinavia Polska aby uzyskać dostęp do nowych map Online.

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja – 5.0.0.0 / 5.  04-04-2016

  Nowości w aktualizacji:

  • Rozwiązanie tymczasowego problemu w planie domyślnym uprawy

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 5.  09.12.2015

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Dostęp do polskich map ortofoto
  • Drobne zmiany w programie

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 4.  2015-03-24

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Dodanie języka litewskiego
  • Nazwa pola dodana w raporcie 30600
  • Drobne zmiany w programie

  Dla klientów z polską wersją programu:

  • Poprawa tłumaczenia

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 4.  24.03.2015

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Dodanie języka litewskiego

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 3.   03.03.2015

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Udogodnienia przy eksporcie do pliku Excell
  • Udogodnienia w dodawaniu podpisów w raportach
  • Udogodnienia przy wyborze kolejności drukowanych raportów
  • Liczba kluczowa (podsumowanie)w dziale ekonomia (przychód płodozmianu) zmieniona w arkuszu pola i w raportach
  • Wygodniejsze wyszukiwanie w tabelach (Ctrl+f)
  • Nowy raport dla nawozów organicznych (historia nawożenia z 8 lat)
  • Poprawki tekstów

  Dla Klientów z polską wersją programu:

  • Substancja aktywna dla ŚOR jest widoczna na liście wyszukiwania (Kartoteki-Ochrona roślin-Import z norm)
  • Aktywna substancja – możliwość wpisania jej dla środków nowo tworzonych w kartotekach
  • Powierzchnie działek ewidencyjnych nie są sumowane do ogólnej powierzchni działki rolnej. Poprawienie funkcji “Przenieś obszary”
  • Raport 90200 – możliwość edycji, powiat, gmina I nazwa obrębu widoczna dla każdej działki ewidencyjnej
  • Raport 90200 jest edytowany dla pól z większą ilością upraw

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 3.   03.03.2015

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Korekta tłumaczenia

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 2.   25.06.2014

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Korekta tłumaczenia
  • Małe korekty błędów w raportach

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 2.   25.06.2014

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Korekta tłumaczenia

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 1.   29.04.2014

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Optymalizacja prędkości pracy programu, np. Plan pola, Arkusz pola, Karty pracy i Zarządzanie magazynem.
  • Zmiany w raportach

  AGRINAVIA MAP

  Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 1.   29.04.2014

  Nowości w tej aktualizacji:

  • Poprawa tłumaczenia

   

  AGRINAVIA FIELD

  Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.0.0.0 / 2.   25.06.2014

   Nowości w tej aktualizacji:

  –  Korekta tłumaczenia

  Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.0.0.0 / 1.   29.04.2014

   Nowości w tej aktualizacji:

  –  Optymalizacja prędkości pracy programu, np. Plan pola, Arkusz pola, Karty pracy i Zarządzanie magazynem.

  –  Zmiany w raportach

  Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.000     18.02.2014

  – więcej miejsca na nazwy pól w następujących raportach: 30000, 30200, 30400, 31000, 40000

  – 8-letni plan wapnowania – nowy raport

  – poprawiony raport 30600

  – uruchomiliśmy import analiz glebowych w Agrinavia MAP

  – odświerzyliśmy i wzbogaciliśmy bazę ŚOR

  Po zainstalowaniu programu, należy zaktualizować normy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (dla wersji mobilnej normy są automatycznie zaktualizowane)

  UMOWA LICENCYJNA

  W trakcie instalacji programu akceptujesz umowę licencyjną. Można ją przeczytać klikając tutaj:  PRAWA AUTORSKIE

  Programy AGRINAVIA MANAGEMENT chronione są prawem autorskim. Po zainstalowaniu programu należy wprowadzić otrzymany kod aktywujący.

  Agrinavia.pl