10/08/2017

Historia aktualizacji

WAŻNIEJSZE AKTUALIZACJE AGRINAVIA MANAGEMENT

 • Baza ŚOR aktualizowana jest każdego miesiąca.

Aktualizacja – 15.010 / 13.  2019-04-09

Nowości w aktualizacji:

–        Dodano nowe i poprawiono pracę aktualnych warstw map

–        Przesył map lokalnych został poprawiony

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 14.  2019-03-26

Agrinavia FIELD

Nowości dla polskich klientów:

–        Funkcja tworzenia i organizacji Kompleksów pól oraz tworzenia i edycji zabiegów na tych Kompleksach

–        Nowy moduł Magazynu płodów rolnych

–        Nowy rodzaj użytkownika “Tylko do odczytu” dla wersji MOBILE

Agrinavia MOBILE

–        Nowy moduł magazynowy płodów rolnych (połączone z Agrinavia Field)

–        Nowy wygląd strony tytułowej

–        Funkcja zmiany produktów dla wielu czynności jednocześnie korzystając z funkcji SUMUJ

–        Funkcja tworzenia “ręcznych Obserwacji”

–        Nowy moduł Agrinavia OPTIMIZER dla kalkulowania optymalnych ścieżek na polu

–        Funkcja użycia nawigacji GOOGLE w drodze na pole

–        Usprawnienie zmiany danych logowania w programie

–        Więcej mniejszych zmian

Aktualizacja – 15.010 / 12.  2019-03-26

Agrinavia MAP

        Nowa wersja programu z kilkoma zmianami:

 • Poprawiona funkcja nawigacji po mapie
 •  Łatwy sposób przesuwania punktów w obiekcie
 • Optymalizacja prędkości map analiz
 • Więcej opcji filtrowania Zadań
 • Nowe okno Ustawień tła

–        Nowy moduł Agrinavia OPTIMIZER Dla kalkulowania optymalnych ścieżek na polu

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 13.  2018-06-19

Agrinavia FIELD, MAP, MOBILE

 • W związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych, naniesione zostały poprawki do umowy licencyjnej oraz powstała nowa umowa dotycząca przetwarzania danych. Poprosimy o przeczytanie obu umów oraz zaakceptowanie ich przed uruchomieniem programu.

 Agrinavia FIELD

 • Funkcja wyszukiwania została dodana do wszystkich kartotek.
 • Korekta drobnych błędów

Agrinavia MAP

 • Optymalizacja wydajności
 • Korekta drobnych błędów

 Agrinavia MOBILE

 • Brak zmian

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 12.  2017-06-13

 Nowości dla polskich klientów:

 • Drobne poprawki w planie pól

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 11.  2017-06-08

Agrinavia FIELD

 • Kilka zmian w kartotece działek ewidencyjnych
 • Kilka zmian w raportach dla działek ewidencyjnych
 • Dublowanie uprawy w planie pola – usunięto błąd
 • Kilka zmian w raportach

Agrinavia MAP

 • Mapy analiz i mapy aplikacji w Agrinavia Map Online

Agrinavia MOBILE

 • Mobuł magazynu w wersji mobilnej
 • Podczas zmiany statusu czynności na wykonany, pole daty sygnalizuje zmianę

Aktualizacja – 15.010 / 9.  2017-05-24

Nowości w aktualizacji:

 • Zmiany w obsłudze warstw na mapach

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 10.  2016-12-15

 Nowości dla polskich klientów:

 • Zmiana w działkach ewidencyjnych (przygotowanie do kolejnej aktualizacji)

W pozycji „Przypisane GO” należy wprowadzać “Powierzchnię rolną”.

Zasady przypisywania powierzchni PEG pozostają bez zmian.

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 9.  2016-11-08 

Nowości dla polskich klientów:

 • Nowy raport 90220 Pola z działkami ewidencyjnymi
 • Nowy raport 90230 Działki ewidencyjne – kartoteka
 • Nowy raport 90240 Działki ewidencyjne z polami
 • Działki ewidencyjne w raportach: 30000, 30200 i 30600

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 8.  2016-09-15

Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

 • Poprawione raporty
 • Do 10 upraw głównych na polu

Nowości dla polskich klientów

 • Nowa kartoteka Działek ewidencyjnychz możliwością importu z pliku Excel
 • Nowy raport o deklarowanych powierzchniach działek ewidencyjnych od 2017 roku zbiorów

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 7.  28-06-2016

Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

 • Naprawiony błąd w raporcie 34000
 • Zmiany w programie
 • Kilka zmian w tekście

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania– 15.010 / 8.  2016-09-15

Nowości w aktualizacji:

 • Drobne zmiany w systemie koordynatów

 

Aktualizacja – 15.010 / 7.  28-06-2016

Nowości w aktualizacji:

 •  Zmiany w wybranym układzie współrzędnych w MAP Agrinavia

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 6.  26-05-2016

Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

 • Sumowanie kosztów według grup w raportach 34000 i 34150
 • Powierzchnia zabiegu widoczna w raporcie 30600
 • Dodatkowe zmiany w raportach (np. długie kody pól widoczne w raportach)
 • Nowe jednostki w kartotekach (sztuki w kartotece-produkt główny i motogodzina w kartotece-stawki maszynowe)

Nowości w aktualizacji dla polskich użytkowników:

 • Zmiany w zakładce z działkami ewidencyjnymi (dodano kolumnę – element 
  proekologiczny oraz rozdzielenie kolumn z powierzchniami działek)
 • Zmiany w raporcie 90200
 • Kod pola w raporcie 90100 (zamiast liczby porządkowej)
 • Substancja czynna widoczna w raportach 31000, 34000 i 34150

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania– 15.010 / 6.  2016-05-26

Nowości w aktualizacji:

 • Obserwacje odnotowane w Agrinavia Mobile widoczne w Agrinavia Map Online
 • Drobne zmiany w programie

Nowości w aktualizacji dla polskich użytkowników:

 • Możliwość włączenia Google Maps w Agrinavia Map Online.

Skontaktuj się z Agrinavia Polska aby uzyskać dostęp do nowych map Online.

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 5.  04-04-2016

Nowości w aktualizacji:

 • Rozwiązanie tymczasowego problemu w planie domyślnym uprawy

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 5.  09.12.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Dostęp do polskich map ortofoto
 • Drobne zmiany w programie

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 4.  2015-03-24

Nowości w tej aktualizacji:

 • Dodanie języka litewskiego
 • Nazwa pola dodana w raporcie 30600
 • Drobne zmiany w programie

 

Dla klientów z polską wersją programu:

 • Poprawa tłumaczenia

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 4.  24.03.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Dodanie języka litewskiego

 

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 3.   03.03.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Udogodnienia przy eksporcie do pliku Excell
 • Udogodnienia w dodawaniu podpisów w raportach
 • Udogodnienia przy wyborze kolejności drukowanych raportów
 • Liczba kluczowa (podsumowanie)w dziale ekonomia (przychód płodozmianu) zmieniona w arkuszu pola i w raportach
 • Wygodniejsze wyszukiwanie w tabelach (Ctrl+f)
 • Nowy raport dla nawozów organicznych (historia nawożenia z 8 lat)
 • Poprawki tekstów

Dla Klientów z polską wersją programu:

 • Substancja aktywna dla ŚOR jest widoczna na liście wyszukiwania (Kartoteki-Ochrona roślin-Import z norm)
 • Aktywna substancja – możliwość wpisania jej dla środków nowo tworzonych w kartotekach
 • Powierzchnie działek ewidencyjnych nie są sumowane do ogólnej powierzchni działki rolnej. Poprawienie funkcji “Przenieś obszary”
 • Raport 90200 – możliwość edycji, powiat, gmina I nazwa obrębu widoczna dla każdej działki ewidencyjnej
 • Raport 90200 jest edytowany dla pól z większą ilością upraw

 

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 3.   03.03.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Korekta tłumaczenia

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 2.   25.06.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Korekta tłumaczenia
 • Małe korekty błędów w raportach

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 2.   25.06.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Korekta tłumaczenia

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 1.   29.04.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Optymalizacja prędkości pracy programu, np. Plan pola, Arkusz pola, Karty pracy i Zarządzanie magazynem.
 • Zmiany w raportach

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 1.   29.04.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Poprawa tłumaczenia

 

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.0.0.0 / 2.   25.06.2014

 Nowości w tej aktualizacji:

–  Korekta tłumaczenia

  

Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.0.0.0 / 1.   29.04.2014

 Nowości w tej aktualizacji:

–  Optymalizacja prędkości pracy programu, np. Plan pola, Arkusz pola, Karty pracy i Zarządzanie magazynem.

–  Zmiany w raportach

 

Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.000     18.02.2014

– więcej miejsca na nazwy pól w następujących raportach: 30000, 30200, 30400, 31000, 40000

– 8-letni plan wapnowania – nowy raport

– poprawiony raport 30600

– uruchomiliśmy import analiz glebowych w Agrinavia MAP

– odświerzyliśmy i wzbogaciliśmy bazę ŚOR

 

Po zainstalowaniu programu, należy zaktualizować normy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (dla wersji mobilnej normy są automatycznie zaktualizowane)

 

 

UMOWA LICENCYJNA

W trakcie instalacji programu akceptujesz umowę licencyjną. Można ją przeczytać klikając tutaj:  PRAWA AUTORSKIE

Programy AGRINAVIA MANAGEMENT chronione są prawem autorskim. Po zainstalowaniu programu należy wprowadzić otrzymany kod aktywujący.

 

Agrinavia.pl