fbpx
05/10/2021

Aktualizacje

WAŻNIEJSZE AKTUALIZACJE AGRINAVIA MANAGEMENT

INFORMACJE NA TEMAT AKTUALIZACJI OPROGRAMOWANIA

 

Aktualizacja baz danych odbywa się automatycznie kilka/kilkanaście razy w roku i nie jest katalogowana w poniższym spisie.

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 21.  2022-06-28

Agrinavia FIELD

 • WAŻNE! Kontrola Chemii – moduł został poszerzony o weryfikację rejestracji/dawki/okresu karencji/ilości zabiegów na sezon poprzez odpowiednie ikony znane z poprzednich wersji
 • Możliwość wyboru okresu do analizy w raportach finansowych
 • Możliwość pokazania obszaru zabiegu w raporcie 40000
 • Ułatwione dodawanie nowych produktów do kartoteki bezpośrednio z arkusza pola
 • Możliwość pokazania/ukrycia pasywnych pól w planie pola
 • Ujemny status nawozów organicznych pokazany jest jako czerwone numery w danych podstawowych
 • Więcej mniejszych aktualizacji i zmian

Agrinavia MAP

 • Możliwość importu analiz glebowych bezpośrednio z plików typu Shape (shp.)
 • Przedstawienie danych analiz gleby jako poligonów.
 • Automatyczna skala kolorów na mapach zasobności gleby
 • Model kalkulacyjny dla zasobności w gleby w potas (K2O)
 • Import danych w formacie EM38
 • Usprawnienie ogólnego działania programu

Agrinavia MOBILE

 • Możliwość zaznaczania miejsc poboru prób glebowych bezpośrednio w aplikacji
 • Nowa wersja modułu Kontrola Chemii – weryfikacja poprawności oraz legalności stosowania środków ochrony roślin w oparciu o etykiety
 • Możliwość konwertowania nawozów płynnych na kilogramy
 • Więcej mniejszych aktualizacji i zmian

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 20.    2021-09-07

Agrinavia FIELD

 • Ulepszono funkcje Kompleksów w oknie dialogowym Czynności
 • Nowa funkcja Preselekcje – dla czynności
 • Nowe raporty dotyczące nawozów organicznych
  • 48000 Magazyn nawozów organicznych
  • 48100 Produkcja nawozów organicznych
  • 48200 Stado i produkcja nawozów organicznych
  • 48400 Zarządzanie magazynem nawozów organicznych
  • 49000 Dokumentacja sprzedaży nawozów organicznych
 • Obiekty w oknie dialogowym Plan pola, aby pokazać 13-letni płodozmian
 • Więcej mniejszych zmian

Agrinavia MAP

 • Nowe funkcje importu i zarządzania mapami plonów z CLAAS Telematics
 • Zoptymalizowano funkcje obsługi map analiz
 • Więcej mniejszych zmian

Agrinavia MOBILE

 • Funkcję tworzenia Kart pracy na smartfonie
 • Więcej mniejszych zmian

Aktualizacja   2020-06-11

Nowości dla polskich klientów:

 • W niektórych obszarach programu występowały problemy z językiem polskim, jednak zostały już poprawione

Aktualizacja   2020-06-03

Agrinavia FIELD

 • Nowa funkcja wspierająca planowanie i stosowanie  ŚOR
 • Możliwość weryfikacji stosowanych ŚOR tj. dawka, rejestracja, przyczyna itp.
 • Eksport danych jako plik XML jest uzupełniany o status zabiegów ŚOR
 • Więcej mniejszych usprawnień w programie

Agrinavia MOBILE

 • Możliwość weryfikacji stosowanych ŚOR tj. dawka, rejestracja, przyczyna itp.
 • Więcej mniejszych usprawnień w programie

Aktualizacja  2020-05-12

Agrinavia FIELD

 • Dodaliśmy nowe jednostki – kszt (= 1 000 szt.) oraz Mszt (=1 000 000 szt.)
 • Kolumna Ilość/ha w Arkuszu pola pokazuje teraz 3 miejsca po przecinku
 • Wprowadziliśmy też więcej mniejszych zmian

Agrinavia MAP

 • Poprawiliśmy transfer danych analiz pola do Agrinavia FIELD (Nmin, P2O5, K2O and S).
 • Wprowadziliśmy też więcej mniejszych zmian

Agrinavia MOBILE

 • Dodaliśmy widok Kompleksów w trybie Uprawy głównej
 • Wprowadziliśmy też więcej mniejszych zmian

Aktualizacja –  2020-03-11

Nowości w aktualizacji:

 • optymalizacja odzyskiwania danych

Aktualizacja   2019-11-29

Agrinavia FIELD

 • Nowy raport Ewidencji zabiegów azotowych 90500
 • Substancja aktywna dołączona do raportów magazynowych
 • Więcej mniejszych zmian

Agrinavia MAPS

 • Więcej mniejszych zmian

Agrinavia MOBILE

 • Kompleksy w Agrinavia MOBILE

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 15.  2019-09-24

 Nowości dla polskich klientów:

 • Obliczanie zapotrzebowania N wg najnowszego rozporządzenia azotanowego
 • Dodatkowe parametry kluczowe kalkulacji i wykonania nawożenia N
 • Aktualizacja norm dotyczących nawozów organicznych (produkcja i zakupy)
 • Nowy raport (40100) dla Planu azotowego
 • Udogodnienia podglądu czynności polowych w Kompleksach
 • Udogodnienia przy kopiowaniu czynności w Kompleksach
 • Udogodnienia przy tworzeniu Kart pracy bezpośrednio z okna Czynności
 • Dodatkowo mniejsze udogodnienia

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 14.  2019-09-24

Nowości w aktualizacji:

 • Udogodnienia przy kopiowaniu zadań z jednego gospodarstwa do drugiego
 • Więcej mniejszych zmian

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 13.  2019-04-09

Nowości w aktualizacji:

 • Dodano nowe i poprawiono pracę aktualnych warstw map
 • Przesył map lokalnych został poprawiony

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 14.  2019-03-26

 Nowości dla polskich klientów:

 • Funkcja tworzenia i organizacji Kompleksów pól oraz tworzenia i edycji zabiegów na tych Kompleksach
 • Nowy moduł Magazynu płodów rolnych
 • Nowy rodzaj użytkownika “Tylko do odczytu” dla wersji MOBILE

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 12.  2019-03-26

Nowości w aktualizacji:

 • Nowa wersja programu z kilkoma zmianami:
  • Poprawiona funkcja nawigacji po mapie.
  • Łatwy sposób przesuwania punktów w obiekcie
  • Optymalizacja prędkości map analiz
  • Więcej opcji filtrowania Zadań
  • Nowe okno Ustawień tła

Nowy moduł Agrinavia OPTIMIZER dla kalkulowania optymalnych ścieżek na polu

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 13.  2018-06-19

 Nowości dla polskich klientów:

 • W związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych, naniesione zostały poprawki do umowy licencyjnej oraz powstała nowa umowa dotycząca przetwarzania danych. Poprosimy o przeczytanie obu umów oraz zaakceptowanie ich przed uruchomieniem programu.
 • Funkcja wyszukiwania została dodana do wszystkich kartotek.
 • Korekta drobnych błędów

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 11.  2018-06-19

Nowości w aktualizacji:

 • W związku z nowymi regulacjami UE dotyczącymi ochrony danych osobowych, naniesione zostały poprawki do umowy licencyjnej oraz powstała nowa umowa dotycząca przetwarzania danych. Poprosimy o przeczytanie obu umów oraz zaakceptowanie ich przed uruchomieniem programu
 • Optymalizacja wydajności
 • Korekta drobnych błędów

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 12.  2017-06-13

 Nowości dla polskich klientów:

 • Drobne poprawki w planie pól

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 11.  2017-06-08

 Nowości dla polskich klientów:

 • Kilka zmian w kartotece działek ewidencyjnych
 • Kilka zmian w raportach dla działek ewidencyjnych

 Nowości dla wszystkich klientów:

 • Dublowanie uprawy w planie pola – usunięto błąd
 • Kilka zmian w raportach

AGRINAVIA MOBILE

 • Moduł magazynu w wersji mobilnej
 • Podczas zmiany statusu czynności na wykonany, pole daty sygnalizuje zmianę

 

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 10.  2017-06-08

Nowości w aktualizacji:

Mapy analiz i mapy aplikacji w Agrinavia Map Online

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 9.  2017-05-24

Nowości w aktualizacji:

 • Zmiany w obsłudze warstw na mapach

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 10.  2016-12-15

 Nowości dla polskich klientów:

 • Zmiana w działkach ewidencyjnych (przygotowanie do kolejnej aktualizacji)

W pozycji „Przypisane GO” należy wprowadzać “Powierzchnię rolną”.

Zasady przypisywania powierzchni PEG pozostają bez zmian.

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 9.  2016-11-08

 Nowości dla polskich klientów:

 • Nowy raport 90220 Pola z działkami ewidencyjnymi
 • Nowy raport 90230 Działki ewidencyjne – kartoteka
 • Nowy raport 90240 Działki ewidencyjne z polami
 • Działki ewidencyjne w raportach: 30000, 30200 i 30600

AGRINAVIA MAP

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja programu – 5.0.0.0 / 8.  2016-09-15

Nowości dla wszystkich klientów:

 • Poprawione raporty
 • Do 10 upraw głównych na polu

 Nowości dla polskich klientów:

 • Nowa kartoteka Działek ewidencyjnych z możliwością importu z pliku Excel.
 • Nowy raport o deklarowanych powierzchniach działek ewidencyjnych od 2017 roku

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 8.  15-09-2016

Nowości w aktualizacji:

 • Drobne zmiany w systemie koordynatów

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 7.  28-06-2016

Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

 • Naprawiony błąd w raporcie 34000
 • Zmiany w programie
 • Kilka zmian w tekście

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja – 15.010 / 7.  28-06-2016

Nowości w aktualizacji:

 •  Zmiany w wybranym układzie współrzędnych w MAP Agrinavia

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 6.  26-05-2016

Nowości w aktualizacji dla wszystkich użytkowników:

 • Sumowanie kosztów według grup w raportach 34000 i 34150
 • Powierzchnia zabiegu widoczna w raporcie 30600
 • Dodatkowe zmiany w raportach (np. długie kody pól widoczne w raportach)
 • Nowe jednostki w kartotekach (sztuki w kartotece-produkt główny i motogodzina w kartotece-stawki maszynowe)

Nowości w aktualizacji dla polskich użytkowników:

 • Zmiany w zakładce z działkami ewidencyjnymi (dodano kolumnę – element 
  proekologiczny oraz rozdzielenie kolumn z powierzchniami działek)
 • Zmiany w raporcie 90200
 • Kod pola w raporcie 90100 (zamiast liczby porządkowej)
 • Substancja czynna widoczna w raportach 31000, 34000 i 34150

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania– 15.010 / 6.  2016-05-26

Nowości w aktualizacji:

 • Obserwacje odnotowane w Agrinavia Mobile widoczne w Agrinavia Map Online
 • Drobne zmiany w programie

Nowości w aktualizacji dla polskich użytkowników:

 • Możliwość włączenia Google Maps w Agrinavia Map Online.

Skontaktuj się z Agrinavia Polska aby uzyskać dostęp do nowych map Online.

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja – 5.0.0.0 / 5.  04-04-2016

Nowości w aktualizacji:

 • Rozwiązanie tymczasowego problemu w planie domyślnym uprawy

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 5.  09.12.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Dostęp do polskich map ortofoto
 • Drobne zmiany w programie

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 4.  2015-03-24

Nowości w tej aktualizacji:

 • Dodanie języka litewskiego
 • Nazwa pola dodana w raporcie 30600
 • Drobne zmiany w programie

Dla klientów z polską wersją programu:

 • Poprawa tłumaczenia

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 4.  24.03.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Dodanie języka litewskiego

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 3.   03.03.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Udogodnienia przy eksporcie do pliku Excell
 • Udogodnienia w dodawaniu podpisów w raportach
 • Udogodnienia przy wyborze kolejności drukowanych raportów
 • Liczba kluczowa (podsumowanie)w dziale ekonomia (przychód płodozmianu) zmieniona w arkuszu pola i w raportach
 • Wygodniejsze wyszukiwanie w tabelach (Ctrl+f)
 • Nowy raport dla nawozów organicznych (historia nawożenia z 8 lat)
 • Poprawki tekstów

Dla Klientów z polską wersją programu:

 • Substancja aktywna dla ŚOR jest widoczna na liście wyszukiwania (Kartoteki-Ochrona roślin-Import z norm)
 • Aktywna substancja – możliwość wpisania jej dla środków nowo tworzonych w kartotekach
 • Powierzchnie działek ewidencyjnych nie są sumowane do ogólnej powierzchni działki rolnej. Poprawienie funkcji “Przenieś obszary”
 • Raport 90200 – możliwość edycji, powiat, gmina I nazwa obrębu widoczna dla każdej działki ewidencyjnej
 • Raport 90200 jest edytowany dla pól z większą ilością upraw

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 3.   03.03.2015

Nowości w tej aktualizacji:

 • Korekta tłumaczenia

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 2.   25.06.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Korekta tłumaczenia
 • Małe korekty błędów w raportach

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 2.   25.06.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Korekta tłumaczenia

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania – 5.0.0.0 / 1.   29.04.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Optymalizacja prędkości pracy programu, np. Plan pola, Arkusz pola, Karty pracy i Zarządzanie magazynem.
 • Zmiany w raportach

AGRINAVIA MAP

Aktualizacja oprogramowania – 15.010 / 1.   29.04.2014

Nowości w tej aktualizacji:

 • Poprawa tłumaczenia

 

AGRINAVIA FIELD

Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.0.0.0 / 2.   25.06.2014

 Nowości w tej aktualizacji:

–  Korekta tłumaczenia

Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.0.0.0 / 1.   29.04.2014

 Nowości w tej aktualizacji:

–  Optymalizacja prędkości pracy programu, np. Plan pola, Arkusz pola, Karty pracy i Zarządzanie magazynem.

–  Zmiany w raportach

Aktualizacja oprogramowania, wersja: 5.000     18.02.2014

– więcej miejsca na nazwy pól w następujących raportach: 30000, 30200, 30400, 31000, 40000

– 8-letni plan wapnowania – nowy raport

– poprawiony raport 30600

– uruchomiliśmy import analiz glebowych w Agrinavia MAP

– odświerzyliśmy i wzbogaciliśmy bazę ŚOR

Po zainstalowaniu programu, należy zaktualizować normy. Wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. (dla wersji mobilnej normy są automatycznie zaktualizowane)

UMOWA LICENCYJNA

W trakcie instalacji programu akceptujesz umowę licencyjną. Można ją przeczytać klikając tutaj:  PRAWA AUTORSKIE

Programy AGRINAVIA MANAGEMENT chronione są prawem autorskim. Po zainstalowaniu programu należy wprowadzić otrzymany kod aktywujący.

Agrinavia.pl