Zmiany, zmiany, zmiany

Najnowsza nowelizacja Ustawy o Nawozach i Nawożeniu wprowadza w życie nowy zapis. Od sierpnia 2021 roku obowiązywał będzie zakaz stosowania standardowego mocznika w formie granulowanej. Od tego momentu zastosowanie mocznika będzie wiązało się z koniecznością obecności w nawozie inhibitora ureazy lub powłoki biodegradowalnej. Wprowadzenie takich zapisów ma na celu zmniejszenie emisji amoniaku do środowiska. Zapewne[…]

Agrinavia.pl