Agrinavia Magazyn płodów – Rejestruja swoje żniwa!

Pamiętaj, aby podczas żniwa korzystać z aplikacji Agrinavia MOBILE Zbiory mogą być rejestrowane w programie na różnych poziomach.  Już podczas transportu z pola rolnik może wprowadzić dokładną ilość na wadze, wybrać z którego pola pochodzą i w którym magazynie są składowane, np. pszenicy, jęczmienia lub nasiona traw. Magazyny te zostały wstępnie wprowadzone do systemu; możliwe[…]

Agrinavia.pl