fbpx

Aktualizacja programu Agrinavia marsz

Aktualizacji naszego programu Agrinavia MANAGEMENT. Aktualizacja
będzie zawierać następujące zmiany:

Agrinavia Management

 • Nowość – Bezprzewodowa wymiana danych z Kart pracy do maszyn marki John
  Deere.
 • Automatyczne przenoszenie pozostałości N pomiędzy latami zbiorów.
 • Uproszczony wybór kart pracy w zakładce zabiegów
 • Automatyczne tworzenie planu pola podczas tworzenia nowego roku zbiorów
 • Możliwość tworzenia kart pracy dla innych czynności niż zabiegi polowe
 • Uzupełnienie danych w module magazynowym o substancje aktywne w produktach
 • Możliwość użycia własnych przyczyn użycia ŚOR w raporcie 90100
 • Automatyczna kalkulacja wykorzystania azotu z nawozów organicznych w
  zależności od terminu zastosowania (wiosna/jesień).
 • Dodatkowe informacje na temat nawożenia wapnem na podstawie norm.
 • Dodatkowe informacje dotyczące działek ewidencyjnych.
 • Raport Zabiegów agrotechnicznych – z automatycznym dopasowaniem
  kodów ekoschematów na podstawie stawek maszynowych.
 • Uproszczona weryfikacja poprawności zastosowanych nawozów azotowych
  w planie pola.
 • Ulepszenie działania programu po wyborze gospodarstwa.
 • Nie są już potrzebne „podwójne kliknięcia”. Wystarczy jedno kliknięcie po wybraniu
 • Pozostałe ulepszenia i naprawy.

Agrinavia MAP

 • Poprawa importu danych z prób glebowych.
 • Nowy model aplikacji wapna na podstawie Polskich norm.
 • Import danych w formacie isoXML
 • Przyspieszenie działania programu po wyborze zadania.
 • Pozostałe ulepszenia i naprawy.

Agrinavia MOBILE

 • Użytkownicy wersji Standalone – możliwość wyboru uprawy z poziomu aplikacji.
 • Łatwiejsza nawigacja po mapach pola
 • Filtr pól nieprodukcyjnych
 • Pozostałe ulepszenia i naprawy.
Agrinavia.pl