fbpx

Zoptymalizuj nawożenie w prosty sposób!

Agrinavia we współpracy z wiodącą na świecie firmą nawozową Yara wprowadza narzędzie online: Atfarm. Atfarm – aplikacja internetowa – udostępnia wszystkim rolnikom prostą i precyzyjną cyfrową optymalizację AZOTU. Łącząc zdjęcia satelitarne biomasy z unikalnymi algorytmami Yara z czujnikiem N, Atfarm pomaga rolnikom i doradcom w łatwym i szybkim tworzeniu optymalnych map aplikacji N dla ich pól.

Rozwiązanie umożliwia rozpoczęcie precyzyjnego nawożenia w oparciu o technologię z ponad 15-letnim doświadczeniem.

Precyzyjne nawożenie stało się proste

Atfarm obejmuje:

  • Dostęp do zdjęć twojego pola z satelitów ESA Sentinel 2 co 3 dni
  • Atfarm analizuje te zdjęcia satelitarne za pomocą technologii N-Sensor, aby oszacować nawet najmniejsze różnice biomasy w terenie
  • Różne kolory i odcienie pokazują poziomy wegetacji
  • Identyfikuje nawet zmienność w późnych stadiach wzrostu upraw
  • Na podstawie mapy biomasy algorytm Yara N-Sensor oblicza najlepszy sposób i miejsca nawożenia na polu
  • Następnie tworzona jest mapa aplikacji dla rozsiewacza / opryskiwacza.

Jako użytkownik Agrinavia możesz zarówno uzyskać dostęp do Atfarm w programie Agrinavia MAP, jak i przesłać swoje mapy pól Agrinavia do Atfarm, dzięki czemu korzystanie z Atfarm jest jeszcze łatwiejsze.

Jak korzystać z Atfarm:

  1. Skontaktuj się z Agrinavią lub przejdź do www.at.farm, aby utworzyć pola. Jeśli chcesz wyeksportować plik aplikacji do swojego rozsiewacza, zostanie naliczona opłata 830 zł rocznie.

  2. Przegląd. Wystarczy kilka kroków, aby oznaczyć, nazwać i zapisać pola w systemie i jesteś gotowy, aby zacząć. Użytkownicy programu Agrinavia MAP mogą przesyłać swoje pola bezpośrednio do Atfarm.

  3. Przeanalizuj i zaplanuj. Korzystając z mapy biomasy, szybko zobaczysz, ile azotu wymagają różne obszary na polu. W oparciu o unikalne modele azotu firmy Yara otrzymasz rekomendacje, jak zoptymalizować nawożenie azotem i jak reagować na warunki wzrostu przez cały sezon.

  4. Wyeksportuj mapę aplikacji. Mapa aplikacji jest tworzona automatycznie na podstawie doświadczeń i danych z czujnika Yara N-Sensor w połączeniu z nowoczesną technologią satelitarną. Mapy można łatwo eksportować do ciągnika i rozrzutnika, więcmożesz nawozić z większą precyzją.

Atfarm pozwala producentom oszczędzać czas i zasoby, maksymalizować produkcję przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu rolnictwa na środowisko – dosłownie.

Agrinavia.pl