Agrinavia FIELD pomaga dostosować się do polskich przepisów dotyczących nawożenia

W związku z licznymi kontrolami na gospodarstwach przypominamy, że Agrinavia pomaga w łatwy sposób tworzyć i kontrolować wykonanie planów azotowych oraz przygotowuje odpowiednie raporty. Dyrekcja Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej nie widzi żadnych przeciwwskazań do składania planów azotowych na wydrukach z Agrinavii. Oczywiście bardzo ważne są poprawne wartości zawarte w tych planach. To bardzo duża Pomoc dla[…]

Agrinavia.pl