fbpx

Rolnictwo 4.0 w pytaniach i odpowiedziach

W poprzednich wiadomościach przedstawiliśmy Państwu informację o możliwości uzyskania dofinansowania do zakupu programów do zarządzania gospodarstwem (FMS) w ramach programu Rolnictwo 4.0.

Czy wiesz, że Agrinavia jest systemem przeznaczonym do kompleksowego zarządzania gospodarstwem?

Agrinavia to program, który oferuje różne funkcje, takie jak:

Agrinavia FIELD umożliwia elastyczne tworzenie, usuwanie, dzielenie i łączenie pól.

Program pozwala rejestrować różnorodne zabiegi chemiczne, nawozowe i uprawowe. Elastyczny system wprowadzania danych zapewnia łatwość w rejestracji zabiegów, plonów, produktów ubocznych i innych. Agrinavia może też zawierać opcje automatycznego przygotowywania raportów między innymi: Raportu zabiegów agrotechnicznych, Rejestru stosowania ŚOR oraz planu azotowego, na podstawie wprowadzonych danych.

Pełne zarządzanie nawozami organicznymi, w tym magazynowanie, produkcja, dostawy, zużycie i skład. Program uwzględnia normy składników pokarmowych w zależności od źródła pochodzenia nawozu. Pomaga to w racjonalnym planowaniu zużycia tychże środków zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

Inteligentny asystent uwzględnia zapotrzebowanie uprawy, zasobność gleby i resztki pożniwne, zapewniając optymalne nawożenie.

Naszą nowością wkrótce będzie funkcja umożliwiająca tworzenie map aplikacji nawozów na podstawie zdjęć satelitarnych. Warto pamiętać o tym, że w programie Rolnictwo 4.0 premiowane są ponadto następujące praktyki:

Produkcja Żywności Ekologicznej (0 lub 5 punktów): Przedsięwzięcie związane z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej. Weryfikacja opiera się na informacjach zawartych we wniosku, załącznikach, danych Głównego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (GIJHARS) i Agencji.

Wielkość Gospodarstwa (0 lub 2 punkty): Weryfikacja opiera się na powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie. Uwzględnia średnią powierzchnię gruntów rolnych w kraju oraz województwie, z uwzględnieniem lokalnych różnic.

Młodzi Rolnicy (0 lub 4 punkty): Realizacja przez wnioskodawcę do 40 roku życia. Weryfikacja opiera się na informacjach zawartych we wniosku. Wówczas dofinansowanie wynosi nawet 80%.

Warto zauważyć, że niespełnienie kryteriów premiujących nie wyklucza przedsięwzięcia z dalszej oceny, co oznacza, że istnieje nadal szansa na uzyskanie wsparcia.

Pamiętajcie, że rolnictwo to nie tylko praca, to także szansa na innowacyjność, zrównoważony rozwój i zdrową żywność. Mamy nadzieję, że te zmiany przyczynią się do jeszcze lepszego rozwoju polskiego rolnictwa.

Agrinavia.pl