fbpx

Zmiany Dyrektywy azotanowej oraz zmiany w Agrinavii

Zmiany prawne w regulacjach aplikacji AZOTU – nowy projekt Rozporządzenia.

Jako, że jesteśmy w stałym kontakcie z Ministerstwem Rolnictwa, otrzymaliśmy ostatnio projekt zmian w Dyrektywie azotanowej. Projekt został złożony w komisji UE i czeka na akceptację. Ma zacząć obowiązywać od 01.02.2023r, jednak ten rok będzie traktowany jako przejściowy.

Poniżej lista wybranych zmian w porównaniu do poprzednich regulacji:

 • Główną zmianą jest możliwość aplikacji N od 1 lutego, jeżeli w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 3 °C, a dla pozostałych upraw średnia dobowa temperatura powietrza przejdzie przez próg 5 °C. 

  Datę przejścia średniej dobowej temperatury powietrza przez próg 3 °C i 5 °C określa dla terenu powiatu Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy.
 • Zmieniono wygląd raportu Ewidencji zabiegów azotowych
 • Zmieniono niektóre nazwy grup zwierząt dla tabeli produkcji nawozów organicznych
 • Zmieniono niektóre wskaźniki
 • Dodano nowy rodzaj nawozów organicznych: Osady ściekowe
 • Zmieniono ilość N działającego pozostającego po uprawie roślin bobowatych
 • Zmieniono zapotrzebowanie na 1 t N niektórych roślin uprawnych
 • Poszerzono zakres zasobów azotu mineralnego wiosną w warstwie gleby

  – Zasoby N min dostępne wiosną w warstwie 0-30 cm gleb mineralnych UZ
  – Zasoby N min dostępne wiosną w warstwie 0-30 cm gleb mineralno-organicznych UZ

Czekamy teraz na zatwierdzenie tego projektu przez UE oraz wydanie przez Sejm RP stosownego Rozporządzenia. Oczywiście poinformujemy Państwo kiedy niezwłocznie po wprowadzeniu odpowiedniego rozporządzenia.

Wszelkie zmiany uwzględnione będą w aplikacji Agrinavia FIELD, podobnie jak nowe regulacje dotyczące ekoschematów.

Agrinavia.pl