fbpx

Nowe normy nawożenia wapnem

W Polsce ustalanie dawek wapna opiera się na dwóch parametrach agrochemicznych: odczynie gleby (pH) i kategorii agronomicznej (4 grupy). Nowa metodyka wyznaczania dawek wapna upraszcza metodę obliczania ilości czystego składnika CaO poprzez eliminację etapów oceny odczynu gleby i potrzeb wapnowania. Ta nowa metoda ma na celu ułatwienie pracy w doradztwie nawozowym oraz poprawę przejrzystości dla[…]

Żniwa, żniwa i po żniwach

Niemal w całej Polsce prace żniwne znajdują się na ostatniej prostej. Pamiętajmy, że plon pod przyszłe zbiory zaczynamy kształtować już od samego początku. Pierwszym, bardzo ważnym krokiem jest prawidłowe zagospodarowanie reszek roślinnych. Jest wiele teorii oraz praktyk dotyczących odpowiedniego postępowania z pozostawioną słomą. Należy pamiętać, że szczególnie słoma zbożowa ma niekorzystny stosunek C:N przez co[…]

Agrinavia.pl