Żniwa, żniwa i po żniwach

Niemal w całej Polsce prace żniwne znajdują się na ostatniej prostej. Pamiętajmy, że plon pod przyszłe zbiory zaczynamy kształtować już od samego początku. Pierwszym, bardzo ważnym krokiem jest prawidłowe zagospodarowanie reszek roślinnych. Jest wiele teorii oraz praktyk dotyczących odpowiedniego postępowania z pozostawioną słomą. Należy pamiętać, że szczególnie słoma zbożowa ma niekorzystny stosunek C:N przez co[…]

Agrinavia.pl