fbpx

Żniwa, żniwa i po żniwach

Niemal w całej Polsce prace żniwne znajdują się na ostatniej prostej. Pamiętajmy, że plon pod przyszłe zbiory zaczynamy kształtować już od samego początku.

Pierwszym, bardzo ważnym krokiem jest prawidłowe zagospodarowanie reszek roślinnych. Jest wiele teorii oraz praktyk dotyczących odpowiedniego postępowania z pozostawioną słomą. Należy pamiętać, że szczególnie słoma zbożowa ma niekorzystny stosunek C:N przez co jest trudno rozkładana przez mikroorganizmy. Należy pamiętać, że w bardzo prosty sposób możemy przyśpieszyć mineralizację pozostawianej słomy. Wystarczy, że na każdą pozostawioną tonę słomy zastosujemy 7-8 kg N. Najlepszym do zastosowania źródłem azotu jest gnojowica, RSM lub rozpuszczony mocznik. Należy pamiętać, że zastosowany azot, „nie pójdzie w zapomnienie” lecz będzie również dostępny w późniejszej fazie wegetacji.

PAMIĘTAJMY, że im lepiej rozdrobniona i zagospodarowana będzie słoma, tym szybciej uwolni ona składniki pokarmowe dla roślin następczych.

Agrinavia.pl